कोलोराडोमा भव्य सरस्वती पूजा सम्पन्न । फोटो: शैलेश पोखरेल
Email
Human Verification

Can't read the image? refresh here