Similar Articles

इमिग्रेसन सम्बधी प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम इमिग्रेसन फोरुम बाइ कृष्ण के सि (भिडियो)

बिराट नेपाल

इमिग्रेसन सम्बधी प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम इमिग्रेसन फोरुम बाइ कृष्ण के सि (भिडियो)

Comments (2)

Krishna on

Please write me directly on my email (krishnakc@live.com) or call me 510-206-1920 or write to medial email account, they will forward me. Anyway, thank you for being a part of this program. Thanks Krishna

Aryan on

I have an assylum status and green card. i am not unmarried. what is the best condition to bring future wife from nepal. 1.can i go to India and get marry there and get marriage certificate. then file for her from here? 2.can my future wife apply from Nepal or not? 3. can i apply for fiance or not without marriage certificate? Thank YouPost Comments Using Facebook


Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Please specify you name.

* Please enter a valid email. e.g. [yourname@yourdomain.com].

* Please enter comment.

TYPE BELOW CAPTCHA SAME AS SHOWN

*  Please enter the text shown on the above image.


फोहोर, आपत्तिजनक र अशिष्ट भाषामा गाली गरिएका प्रतिक्रिया पोष्ट हुनेछैन् ।
तपाईले पठाएका प्रतिक्रिया सम्पादन टीमबाट स्वीकृत भएपछि मात्र प्रकाशन हुने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ । असली, पुरा नाम र ठेगाना उल्लेख भएका तथा सिर्जनशील प्रतिक्रियालाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।-सम्पादक