Similar Articles

Nepali Movie- SAFALTA

बिराट नेपाल

Nepali Movie- SAFALTA
Production- TimroMero Production
Director/Editor/Story- Bishal Sinchoury
Camera- Suman Biswa
Casts: Bishal Sinchoury, Rakesh Biswa, Deepak Regmi, Bindya Rasaily, Ganesh Pokhrel, Samuel Rai, Anuip Rai, Peter, and More..
Gust- Monu Sinchoury and Suman BiswaPost Comments Using Facebook


Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Please specify you name.

* Please enter a valid email. e.g. [yourname@yourdomain.com].

* Please enter comment.

TYPE BELOW CAPTCHA SAME AS SHOWN

*  Please enter the text shown on the above image.


फोहोर, आपत्तिजनक र अशिष्ट भाषामा गाली गरिएका प्रतिक्रिया पोष्ट हुनेछैन् ।
तपाईले पठाएका प्रतिक्रिया सम्पादन टीमबाट स्वीकृत भएपछि मात्र प्रकाशन हुने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ । असली, पुरा नाम र ठेगाना उल्लेख भएका तथा सिर्जनशील प्रतिक्रियालाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।-सम्पादक